Blahopřání arcibiskupa Simeona

Blahopřání vladyky Simeona k svátku Narození Kristova